Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Tu Học

 

Giới thiệu các pháp thoại của Sư Ông Viện Trưởng

   Pháp Thoại là những bài giảng Phật Pháp, giúp người nghe có cơ hội tiếp nhận ý chỉ lời Phật dạy để suy gẫm, thực tập nhằm chuyển hóa những khổ đau bản thân và những muộn phiền trong đời sống.

    Công năng của Pháp Thoại còn có thể giúp người nghe phát triển sự hiểu biết, nuôi lớn tình thương yêu cho mình và người khác. Hiểu biết và thương yêu là hai nguồn năng lượng quý và rất cần thiết trong việc xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình và đoàn thể.

    Những chủ đề các pháp thoại được liệt kê trên trang nhà do Sư Ông Thích Tịnh Từ, Tu Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn trình bày và hướng dẫn cho đại chúng trong nhiều thời gian, môi trường và đối tượng khác nhau. Vì vậy, mỗi pháp thoại là một đề tài quán chiếu và phương pháp thực tập đặc biệt với thính chúng đương thời. Tuy vậy, nội dung của mỗi pháp thoại vẫn có giá trị và hữu ích đối với những người có duyên được nghe gián tiếp qua các băng Cassettes, CDs và Videos được ghi lại, do Ban Tu Học Tu Viện Kim Sơn phổ biến. Phương pháp giảng dạy của Sư Ông Viện Trưởng là phổ thông hóa giáo pháp Ðức Phật qua ngôn ngữ thời đại, nhằm giúp người nghe dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Dù là Phật tử hay không Phật tử, ai cũng có thể tìm thấy chân lý qua lời Phật dạy. Chân lý vốn sẵn có trong ta và trong mọi tiếp xúc của đời sống, giáo pháp hay lời Phật dạy, vì vậy trở nên thân thiết với con người, với đời sống, chứ không phải xa lạ và thiếu thực tế.

Pháp thoại thầy diễn nói
                Như chìa khóa kha
i tâm
                Thấy chân trời hạnh phúc
                Ðưa n
iềm vui trở về.

                Tuổi lớn nhờ nghe pháp
                Lòng nhẹ nhõm thảnh thơi
                Bới sầu lo sợ hãi
                Bớt khổ đau muộn phiền.

                Tuổi trẻ nhờ nghe pháp
                Bỏ nghiện ngập buông lung
                Biết kính yêu cha mẹ
                Nguyện chăm lo học hành.

                Người đau nhờ nghe pháp
                Rõ thế sự vô thường
                Không than thân trách phận
                Sống từng giờ bình an.

                Phật Pháp rất mầu nh
iệm
                Lời vàng như thuốc hay
                Chữa lành thân tâm bệnh
                Dứt hết khổ luân hồi.