Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Giới Thiệu > Ban giáo thọ

Ban giáo thọ

   Các thiền sư, các bậc thầy lớn và các vị Giáo Thọ dạy kinh điển, hướng dẫn tu học cho đại chúng Tu Viện Kim Sơn hiện nay ngoài thầy viện trưởng còn có nhiều vị khác. Mặc dù không trực tiếp cư trú tại Tu Viện, nhưng các vị giáo thọ thường đến hướng dẫn thiền quán, dạy các môn giáo lý căn bản cho đại chúng thường trú.

   Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vị giáo thọ trưởng tại Tu Viện Kim Sơn. Từ ngày Tu Viện được thành lập, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã không ngừng đến Tu Viện Kim Sơn để hướng dẫn các khóa tu học thiền quán cho chư tăng, ni và mọi giới phật tử Việt Mỹ. Mỗi khóa tu học được thiền sư Nhất Hạnh chủ trì, có rất đông người đến tham dự. Mỗi khóa tu học từ ba đến mười ngày tại Tu Viện, có cả ngàn người đến tham dự và ở lại cách đêm. Núi rừng Tu Viện trong các dịp này đã biến thành những khu lều trại cho các thiền sinh cư trú. Những lúc số lượng thiền sinh ghi danh tu học quá đông, các căn nhà thôn dân kế cận được tạm thuê để đủ chỗ cư trú cho thiền sinh về tu học. Điều này nói lên được giá trị, cương vị và ảnh hưởng rất lớn của vị giáo thọ đối với chư tăng, ni và quần chúng. Điều này cũng cho ta thấy lòng khát khao được tu học phật pháp của tuổi trẻ, mọi giới thiện hữu tri thức, tăng, ni và phật tử rất cao, rất chân thành tại Hoa Kỳ và hải ngoại.

   Các vị Giáo Thọ khác cũng đã được thỉnh dạy thường xuyên tại Tu Viện Kim Sơn. Các ngài đã hết lòng thương mến hướng dẫn và dìu dắt đại chúng Tu Viện Kim Sơn tu tập suốt trong nhiều năm qua từ khi Tu Viện mới thành lập cho đến nay như các bậc tôn đức: Thích Mãn Giác, Thích Thắng Hoan, Thích Thiện Thanh, Thích Thiện Trì, Thích Minh Đạt, Thích Trí Lãng, Thích Tín Nghĩa, Thích Nguyên Hạnh, Thích Quảng Bình, Thích Minh Đức, Thích Trí Hoằng, Thích Giác Đẳng, Thích Quảng Chơn, Thích Hạnh Tuấn, Thích Chơn Đức Niệm, Thích Giác Như, Thích Từ Lực, Thích Phụng Sơn, Thích Pháp Chơn, Thích Thiện Duyên, Thích Nữ Quảng Nhơn, Thích Nữ Thanh Lương và Thích Nữ Diệu Thiện..

   Ân đức của các vị Giáo Thọ vô cùng lớn lao đối với đại chúng Tu Viện Kim Sơn. Đại chúng Tu Viện Kim Sơn thật diễm phúc, thật may mắn, thật đầy đủ duyên lành, nên mới có được nhiều vị trong Ban Giáo Thọ hướng dẫn tu học. Các Ngài là những bậc thầy hết sức xứng đáng và quý báu hơn cả ngàn lần, vạn lần, triệu lần những viên ngọc kim cương trên thế gian.

Ở đời ham châu ngọc
Tu đạo mến Tôn Sư
Vật chất thân tâm khổ
Tu tập không buộc ràng.
Nhờ Giáo Thọ sư dạy
Thấu rõ nhân tử sinh
Huân tu ngời tuệ giác
Không chuyển tiếp luân hồi.
Nhờ ơn các Thầy giỏi
Cung kính lễ tri ân
Chúng con nguyện tu học
Đáp thâm ân muôn một
Chúng con nguyện sống vui
Hoằng truyền đạo giải thoát
Theo dấu chân thầy tổ
Thắp sáng hạnh Như Lai