Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn







 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Giới Thiệu > Hướng đi của Tu Viện Kim Sơn

Hướng Đi Của Tu Viện Kim Sơn

   Tu Viện Kim Sơn là một trong những Trung Tâm Hướng Dẫn Tu Học Thiền Quán của Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nơi dung hợp phương pháp tu học theo truyền thống Thiền và Tịnh Độ.

   Phương pháp hành trì tại Tu Viện là căn cứ trong kinh điển nguyên thủy và phát triển để canh tân một vài nguyên tắc thực tập, thích nghi với hoàn cảnh xã hội và con người trong thời đại. Đó là tinh thần sáng tạo, làm rõ cái nhìn và phương pháp hành trì cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực trong đời sống mà không mất tính chất căn bản của Phật pháp.

   Sau năm 1975, hình thức tu học và sinh hoạt của Phật Giáo Việt Nam được mang đến áp dụng tại xã hội tây phương vào buổi ban đầu, được ví như những hạt giống của một loài hoa đem trồng thử nghiệm trên vùng đất mới. Một chút trầm tĩnh, chúng ta thấy một cách sâu sắc về những khó khăn căn bản trong việc kiến lập chùa viện, đào tạo nhân sự và truyền bá chánh pháp trên xứ người. Là những tăng ni, phật tử thiết tha hoằng truyền chánh pháp, luôn luôn phát nguyện và tích cực trong việc dấn thân phụng sự, làm mới con người và cuộc sống. Lắng nghe, học hỏi, chia xẻ kinh nghiệm, xây dựng niềm tin, giáo dục con người đi về phía yêu thương và hiểu biết, đó là việc làm cấp thiết của người phật tử trong mọi hoàn cảnh và thời đại. Quán chiếu và dấn thân mà không trách móc, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ đối tượng nào, đó là thái độ hoằng pháp và phục vụ đạo chân chiùnh nhất của người phật tử trong mọi thời.

   Trong cái nhìn này, thiền sư Thích Nhất Hạnh là người có công trình sáng tạo những phương pháp tu học thực tế, thích nghi với cuộc sống, đem hạnh phúc, lợi lạc cho nhiều người. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị thầy Việt Nam thứ hai sau cố thiền sư Thích Thiên Ân, người có công mang hạt giống Thiền Tông Nguyên Thủy và Thiền Tông Việt Nam đi vào thế giới tây phương. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là bậc thầy của nhiều thế hệ tăng, ni và phật tử đông phương và tây phương của cuối thế kỷ hai mươi, đầu thế kỷ hai mươi mốt. Ý thức, trí tuệ, phương pháp và kinh nghiệm rực sáng của ông có đủ hiệu lực để làm rạng rỡ cây thiền tông vươn cao trên nền trời đông phương và tây phương trong các thế kỷ nối tiếp.

   Phương pháp hành trì và hướng dẫn tu tập thiền quán tại Tu Viện Kim Sơn đã được trực tiếp thừa hưởng ân đức giáo hóa của các vị tôn sư Việt Nam và thế giới, của thiền sư Thích Nhất Hạnh, cùng sự thể nghiệm và phổ hóa của thiền sư Thích Tịnh Từ, viện trưởng Tu Viện Kim Sơn.

   Mục Đích của Tu Viện Kim Sơn:

   Nung nấu ý chí tu học, giáo dục Tăng, Ni và Phật tử.
Tiếp nhận và hướng dẫn đời sống đạo cho người sơ phát tâm xuất gia.
Dạy và hướng dẫn các thế hệ tuổi trẻ sống lương thiện, đạo đức, hiếu kính cha mẹ, tổ tiên, gìn giữ gốc rễ văn hóa truyền thống.
Khuyến tấn các giới Phật tử tại gia tin sâu Tam Bảo, học hiểu và ứng dụng Phật pháp vào đời sống để hóa giải khổ đau cá nhân, gia đình và cộng đồng.
   Đào tạo, cung cấp nhân sự hoằng pháp cho các cộng đồng Phật Giáo hôm nay và trong các thế hệ tương lai.
Tổ chức truyền thống An Cư Kiết Hạ cho Tăng, Ni và mở các khóa tu định kỳ cho mọi giới thân hữu và Phật tử.
Phát triển, duy trì nền văn hóa Phật Giáo và văn hóa Việt Nam trên đất mới.
   Trợ duyên cho người muốn tu học Phật pháp, thực tập thiền định, phát huy tuệ giác và an lạc.
Truyền bá Phật Pháp vào dân chúng và các sinh hoạt xã hội tây phương.

   Hướng đi của Tu Viện Kim Sơn là hướng đi chuyển luân Phật pháp trong lòng nhân gian. Hướng đi ấy đức Phật, các bậc thầy tổ đã vạch, chúng ta là những người thừa tiếp ánh đuốc của tiền nhân và của các thế hệ đi trước mà thôi.