Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Tin Tức

Giới Thiệu Tu Viện Liên Trì tại tiểu bang Alabama

   Tu Viện Liên Trì tọa lạc trên 80 mẫu Anh, có ao hồ, nhà ở, cây cảnh thật đẹp, yên tịnh và thích nghi cho mọi giới tăng, ni, phật tử, tuổi trẻ và các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử hướng về đây an cư, tham dự các khóa tu dài hạn, ngắn hạn trong mỗi năm.
        Tu Viện Liên Trì do Hội Phật Giáo Hoa Sen ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama mua non nửa triệu và Hội Phật Giáo Hoa Sen cùng các Phật tử địa phương đã phát tâm cúng dường cơ sở Tu Viện Liên Trì lên Tăng Đoàn Tu Viện Kim Sơn, Bắc California, Hoa Kỳ do Sư Ông Thích Tịnh Từ làm viện trưởng. Hiện nay Ban điều hành Tu Viện Liên Trì đang trang bị thêm Phòng Xá Cư Trú, Thiền Đường, Nhà Vệ Sinh Công Cộng, và thiết trí Vườn Thiền Trúc Lâm, Ao Sen Tịnh Độ, Tứ Động Tâm: Phật Sơ Sanh, Xuất Gia, Thành Đạo, Nhập Niết Bàn và Tượng Quán Âm Bồ Tát Lộ Thiên...
Chúng tôi cũng đang thiết lập chương trình đào tạo chư Tăng, Ni và nhân sự hoằng pháp tại xã hội Tây phương qua các khóa tu tập hằng năm.
        Quý đạo hữu, thân hữu, thiền sinh và các giới tuổi trẻ Việt Nam muốn ghi danh về tham dự các khóa an cư, thiền tập theo ngày giờ ấn định được ghi rõ trong lịch trình sinh hoạt chung của Tu Viện Kim Sơn và Tu Viện Liên Trì. Quý thân hữu, quý thiền sinh, và các giới Phật tử muốn phát tâm ghi danh tu học tại Tu Viện Liên Trì hoặc phát tâm cúng dường tịnh tài, bảo trợ các công trình xây dựng Tu Viện Liên Trì xin quý vị vui lòng liên lạc thư từ, ngân phiếu qua địa chỉ:
        Tu Viện Liên Trì
        2276 West Red Fox Road
        Mt Vernon, AL 36560
        Điện thoại, điện thư: (251) 829-9660.
Hoặc liên lạc sư cô Thanh Diệu Giác thư ký văn phòng qua email: lientrimonastery@yahoo.com

“Bước chân lên cảnh Liên Trì
Đi trên thật địa đây rồi quê xưa
Sáng nghe diệu đạo chơn thừa
Chiều về tắm mát giọt mưa Cam Lồ…”
(Sơn Cư)


Tăng Thân và Ban Tu Học Tu Viện Liên Trì