Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Tu Học

Phương Pháp Trị Liệu và An Tâm:
Các đệ tử thương mến,
Nhân mùa Phật Đản, Phật lịch 2542, thầy muốn chia xẻ bốn phương pháp trị liệu thân thể và giúp cho tâm được an ổn, thoải mái. Thân thể, tâm hồn được an ổn, thoải mái là hạnh phúc, là niềm vui lớn nhất của đời người, của sự sống...

Hạnh Phúc và Tự Do Với Phép Lạ Hơi Thở

Nguyện Ước Ân Đức Toàn Thiện